Tazkirah

Wednesday, May 7, 2008

Mukadimah........JPJK

PENGENALAN

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan mata pelajaran teras dalam kurikulum Pendidikan Guru. Penekanan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah lebih kepada menyediakan guru pelatih dengan kemahiran mengajar asas permainan, pendidikan pergerakan, dan seterusnya memperkembangkan potensi mereka ke arah insan guru yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

Proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dilaksanakan dalam bentuk amali dan teori. Oleh yang demikian proses ini dilaksanakan dalam bilik kuliah, di luar bilik kuliah dan juga di luar maktab. Jabatan ini juga memberi peluang kepada pelajar mengikuti proses pembelajaran melalui pengalaman dengan memberikan pendedahan kepada mereka untuk merancang, mengurus dan mengelolakan aktiviti. Jabatan ini juga memberikan kursus-kursus pendek dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta sukan dan permainan kepada guru-guru terlatih

Jabatan ini terbahagi kepada tiga unit yang teridiri dari Unit Pendidikan Jasmani, Unit Pendidikan Kesihatan dan Unit Sukan dan Rekreasi. Selain daripada itu jabatan ini dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti sukan di peringkat institut dan Bahagian Pendidikan Guru.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan guru pelatih yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani.
  2. Melahirkan pendidik yang cekap menggunakan pelbagai strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Menyalurkan segala pengetahuan dan kemahiran dalam Kompetensi Kecerdasan Emosi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.
  3. Melahir dan memperkembangkan potensi pelajar dalam bidang sukan dan permainan.
  4. Meningkatkan kecekapan profesionalisme kakitangan akademik.
  5. Melaksanakan penyelidikan akademik untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kakitangan akademik dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

BMI CALCULATOR

Disclaimer/Penafian

Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Institut Pendidikan Guru, Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah , 80350 Johor Bahru, Johor.

Tel : 07-2364788 sambungan 236 @ 237 Fax : 07-2379736 Emel: jpjkipti@yahoo.com

Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Institut Pendidikan Guru, Kampus Temenggong Ibrahim, Johor Bahru tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami dalam penggunaan maklumat yang dicapai daripada blog ini.